Klenovský Vepor (1338 m n. m.) je najvýraznejším vrcholom pohoria Veporské vrchy v oblasti Slovenského rudohoria. Výškou ho prevyšuje Fabova hoľa (1439 m), ale tá nemá výrazný reliéf a je bez výhľadu.

Patrí do územia obcí Čierny Balog (okres Brezno) a Klenovec (Rimavská Sobota). Od roku 1964 je pod prísnou ochranou. V súčasnosti je vrcholová časť hory v rozlohe 155 ha národnou prírodnou rezerváciou, ktorá chráni zachované, pôvodné zmiešané karpatské lesy. Pralesovité porasty tu tvoria smreky, jedle, buky, ale i jarabina vtáčia a javor horský. Niektoré stromy tu dosahujú výnimočné rozmery, obvod najhrubšej zaznamenanej žijúcej jedle je takmer 480 cm, smreka 380 cm.

Klenovský Vepor je situovaný v hlavnom hrebeni, na jeho severnej strane pramení Čierny Hron a na južnej strane Veporský potok. Skalnaté časti vrcholu sú hniezdiskom dravých vtákov, odľahlé lesy poskytujú domov aj pre naše veľké dravé šelmy. Vrcholová časť Klenovského Vepra má typický a nezameniteľný tvar. Pripomína chrbát divej svine, teda „vepra“ a odtiaľ pramení názov vrcholu. I keď Veporské vrchy nie sú tak často turisticky navštevované, ide o veľmi pôvabnú a pestrú krajinu s hlbokými pralesmi, rozľahlými poľanami a pasienkami popretkávanými množstvom obývaných horských samôt, lazov a hospodárstiev. Významná a známa červená turistická trasa „Rudná magistrála“ prechádza práve cez Klenovský Vepor.

Možností ako sa dostať na Klenovský Vepor je niekoľko.